Kategori: Podd  /  Skapad: 27/01/2020 19:02:15

I det sjätte avsnittet av Demokratpodden samtalar Carina Bulic´ och Peter Danielsson om Västlänken. Båda har gedigna kunskaper i ämnet efter att ha utrett Västlänken på djupet i  många år och deltagit som sakkunniga vid de juridiska prövningarna av projektet. Samtalet spänner bland annat över Västlänkens miljöpåverkan, beslutsgången, (o)nyttan med Hagastationen samt vad Demokraterna vill göra istället.

Fotnot: I samtalet behandlas linbaneprojektet. Inspelningen gjordes innan ärendet behandlades, i slutet av november 2019. Som förväntat gick inte projektet att förverkliga till rimlig kostnad och rimlig nytta. Demokraterna var därför drivande i att linbaneprojektet slutligen kunde stoppas.